Hvad er en Minnesota behandling?

Minnesota kuren er udviklet i USA for efterhånden mange årtier siden. Den succesfulde behandlings form baserer sig på det kendte 12 trins program, som gennem endnu længere tid har været anvendt af Anonyme Alkoholikere som led i at frigøre sig fra misbrug. I behandlings regi er programmet tilføjet elementer fra evidens baserede terapeutiske metoder, og raffineret med henblik på anvendelse i relation til behandling af stort set alle former for afhængigheds betinget misbrug.

Minnesota kurens store styrke er, at den adresserer misbruget og mennesket som en unik helhed, samtidig med at hele den misbrugsramtes livsverden inddrages i behandlingen. Dette giver mulighed for en mere holistisk eller helheds orienteret behandling, hvor man som misbrugsramt får et solidt fundament på hvilket man kan opbygge sin nye tilværelse. Samtidig lærer man selv at frembringe de redskaber, som skal til for at opbygge et liv uden misbrug og afhængighed – som regel i samarbejde med familie og venner som vigtige støttepiller.

I en Minnesota behandling arbejdes der med erkendelsen af svagheder og styrker, uden at der af den grund dømmes på baggrund af fortidige handlinger eller levemåder.

Hvor kan jeg få misbrugsbehandling med Minnesota kuren?

Ønsker du oprigtigt at slippe ud af dit misbrug, er der gode chancer for, at dette vil lykkes ved hjælp af en Minnesota behandling. Mange danske misbrugscentre arbejder med Minnesota kuren som primært behandlings redskab, her under Behandlingscenter Søby Park.

Behandlingscenter Søby Park har en forholdsvis høj succes rate, når det handler om behandling af alkoholikere og stofmisbrugere. Under en misbrugsbehandling på Behandlingscenter Søby Park er du indlogeret på selve centeret uden adgang til stoffer eller alkohol. Du vil modtage gruppeterapi og intensivt individuel terapeutisk behandling, og du vil i løbet af de fem uger, en behandling typisk varer, med stor sandsynlighed opleve markant bedring. Læs mere på behandlingscentersoebypark.dk

Astrid Pedersen